Knape Coaching & Training verwerkt persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van haar diensten. De gegevens worden door u aan haar verstrekt. Een overzicht van de gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • Email adres
 • Overige persoonsgegevens zoals: profiel, cv, reflectieverslagen, aantekeningen van de coach, voortgangsverslagen, plan van aanpak.

Waarom we deze gegevens nodig hebben?

 • Om u informatie te versturen
 • Contact kunnen hebben en afspraken maken
 • Om de financiële administratie te kunnen doen
 • Voor het afhandelen van uw betaling
 • Om onze dienstverlening optimaal te kunnen uitoefenen

Hoe lang bewaren we de gegevens:

Inhoudelijke gegevens over begeleidingstrajecten, mat aantekeningen en reflectieverslagen en andere uitgevoerde opdrachten bewaren we tot maximaal 1,5 jaar na afsluiting van de opdracht. Deze gegevens zitten in afgesloten kasten.

De gegevens voor de financiële administratie (zoals facturen) moeten we 7 jaar (wettelijke verplichting) bewaren voor de belastingdienst.

Delen met anderen:

Er worden uitsluitend gegevens met anderen gedeeld als dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst (dat gebeurt altijd bij 2e spoor begeleiding). Daar is bij start van de begeleiding helderheid over. Vervolgens wordt elke keer dat er gegevens (of een verslag) wordt uitgewisseld weer toestemming gevraagd. Deze toestemming houdt in dat de inhoud van wat er wordt uitgewisseld is besproken, welk doel het dient, aan wie er wordt uitgewisseld helder wordt besproken. Het daadwerkelijke uitwisselen gebeurt pas  als daar weer uitdrukkelijke toestemming voor is gegeven door de belanghebbende.

Registerpsycholoog NIP

Yvonne Knape is geregistreerd psycholoog NIP arbeid & gezondheid en arbeid & organisatie en valt verder onder de geheimhouding van de NIP beroepscode voor psychologen. Deze is op de website van het NIP te lezen. www.psynip.nl.

Meer weten? Contact mij!

Bel 06-55704831, mail ywknape@euronet.nl of

Stuur direct een bericht