Wat zijn paradoxale interventies & provocatief coachen?

Provocatieve coaching is een uitdagende, liefdevolle en onorthodoxe manier van coachen. Het woord provocatie wekt bij sommige mensen direct weerstand op. En dat is ook de bedoeling van paradoxale interventies. Door de cliënt uit te dagen probeert de provocatieve coach protest op te wekken bij de cliënt.

Frank Farrelly, de grondlegger van de provocatieve therapie, wilde niet voor niets zijn manier van werken aanvankelijk protesttherapie noemen. Vanuit protest ontstaat beweging, kracht, creativiteit en autonomie. Hierdoor gaan mensen zelf hun problemen oplossen. En als psychologen streven we er immers naar de cliënt te faciliteren in het vergroten van zijn zelflerende en zelfreddende vermogen. De provocatieve coach doet er dus alles aan om protest en daarmee de creatieve energie van de cliënt op te wekken. Zij doet vooral dat wat de cliënt niet verwacht.

Verrassing en verwarring schept ruimte voor vernieuwing. Dat betekent dat zij niet alleen zorgvuldig structureert, parafraseert of samenvat, noch onder voortdurend hummen en knikken de cliënt alle ruimte geeft zijn persoonlijke sores op tafel te leggen (of er zorgvuldig omheen te lopen).

De provocatieve coach vat de koe bij de horens, trekt de ezel aan zijn staart en werkt als een rode lap op een stier. Dit klinkt allemaal redelijk heftig en serieus. En dat valt dan in de praktijk weer mee. De provocatieve coach ziet alles vaak juist luchtig in en is zeer humorvol en fantasierijk. De cliënt kijkt in een soms zeer confronterende lachspiegel. De wereld wordt op logische wijze even op de kop gezet. Het is een mooie aanvulling op traditionele werkwijze en goed in te passen in je eigen werkwijze.

Meer over deze training

Meer weten? Contact mij!

Bel 06-55704831, mail ywknape@euronet.nl of

Stuur direct een bericht